Assertiviteitstraining voor Pubers

Deze training richt zich tot jongeren van het 6de leerjaar tot en met het 2de middelbaar. We willen hierbij vooral hun weerbaarheid versterken. Tevens wordt gewerkt rond zelfkennis en zelfvertrouwen. Aan de hand van een intensieve training bieden we een kader aan waarbij we de jongeren stimuleren in hun eigen mogelijkheden.
Op basis van screeningsgesprekken wordt bepaald wat de specifieke doelen van de training zijn per jongere, deze doelen worden vervolgens in de training geïntegreerd.

De training richt zich vooral op jongeren die moeite hebben om voor zichzelf op te komen, verlegen of teruggetrokken zijn in sociale situaties, weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief zelfbeeld, geen “neen” durven of kunnen zeggen, moeite hebben met het geven en/of ontvangen van kritiek, niet adequaat reageren op pestgedrag,…

Er wordt gewerkt rond basisvaardigheden van communicatie, eigen gevoelens herkennen en uiten, zelfbeeld en zelfvertrouwen, leren grenzen herkennen en aangeven. Kortom: sterk in je schoenen staan.
Deze vaardigheden worden aangeleerd door middel van een spel, beweging en gesprekken. Elke sessie wordt afgesloten met een ontspanningsoefening.

De cursus bestaat uit een screeningsgesprek, 5 lessen van 3u30min en een terugkomdag. Het aantal deelnemers is beperkt om de doeltreffendheid van de training te waarborgen. Onze groep bestaat uit maximaal 8 jongeren.

Wij begeleiden de groep jongeren:
Liv Boelens is een klinische psychologe die verder gespecialiseerd is in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie. Voornamelijk kinderen met faalangst en hoogbegaafde kinderen behoren tot mijn specialisatie.
Mandy Willems is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren met sociale en gedragsmatige problemen.

De assertiviteitstraining wordt in de loop van volgend schooljaar opnieuw georganiseerd.

Wanneer u de jongere wenst in te schrijven kan u telefonisch contact opnemen met één van de begeleiders, er wordt dan een screeningsgesprek gepland. Tijdens dit screeningsgesprek wordt extra uitleg gegeven over de opzet, de werkwijze en enkele praktische afspraken.

Voor verdere inlichtingen of inhoudelijke informatie kunt u steeds contact opnemen op het nummer 0497/50.16.49 of via mail naar info@knoop-punt.be