Onze werkwijze

Binnen onze praktijk staan wij in voor onderzoek en verdere begeleiding van kinderen en jongeren. In de eerste plaats werken wij met hen en de ouders. Daarnaast kan een samenwerkingsverband met scholen, artsen, logopedisten, kinesisten of andere hulpverleners wenselijk zijn in het belang van het kind.


Onderzoek

Bij gedragsproblemen, emotionele problemen, sociale problemen, aandacht- en concentratieproblemen of andere moeilijkheden die het functioneren van het kind belemmeren kunnen wij uitgebreid diagnostisch onderzoek uitvoeren om een duidelijker beeld te krijgen van de problematiek van het kind of de jongere.

Dergelijk onderzoek bestaat in de eerste plaats uit een uitgebreid gesprek... . Vanuit dit gesprek wordt in overleg met de ouders en eventueel het kind of de jongere nagegaan welke onderzoeken wenslijk zijn. Dit om een duidelijk beeld te schetsen van de moeilijkheden die het kind of de jongere ervaart.

Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

 • intelligentietest;
 • aandacht- en concentratieonderzoek;
 • belevingsonderzoek;
 • vragenlijst voor ouders en leerkrachten.

Na het onderzoek volgt een adviesgesprek.
Indien nodig wordt doorverwezen naar gespecialiseerde instanties (bv. revalidatiecentrum, logopediste, kinderpsychiater, kinderneuroloog, ...).


Therapie

Binnen onze praktijk wordt voornamelijk individuele spel-, creatieve of gesprekstherapie gegeven. Deze verschillende methoden hebben als doel om het kind en de jongere te leren de ervaren problemen aan te pakken. Daarnaast wordt een veilige omgeving geboden waarin zij zich kunnen uiten op een manier waarbij zij zich het beste voelen. Dit kan via tekeningen, rollenspel, fantasiespel of in een gesprek.

Tot onze expertise behoren:

 • faalangst;
 • emotionele problemen (bv. na echtscheiding);
 • sociale problemen;
 • hoogbegaafdheid;
 • autismespectrumstoornis;
 • werkhoudingsmoeilijkheden;
 • opvoedingsondersteuning.

Eén maal per jaar wordt een sociale vaardigheidstraining in kleine groepjes georganiseerd. Op een speelse wijze wordt aan de kinderen een aantal vaardigheden zoals problemen oplossen, complimentjes geven, vragen om mee te spelen, samen spelen en omgaan met pesten aangeleerd en ingeoefend. Alle geleerde vaardigheden en verdere tips worden via een brief meegegeven aan de school en de ouders. Dit om de overdracht van hetgeen in de sessies is geleerd naar andere contexten te vergemakkelijken. De sociale vaardigheidstriaining bestaat uit 10 sessies. elke sessie duurt anderhalf uur.

Therapie vindt plaats in de praktijk of indien wenselijk thuis.

Indien nodig kan een schooloverleg gepland worden.